Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Bedwants

Uiterlijk:

De bedwants is roodbruin van kleur, na bloedmaaltijd donkerrood. Zijn lijf is sterk afgeplat en ovaalvormig. Het wijfje is 4,5 tot 9 mm lang, het mannetje iets kleiner.

De nimf ziet er het zelfde uit als Imago, maar is kleiner en na het vervellen wit tot geelgrijs van kleur. Ze leggen langwerpige eitjes met een dekseltje van ongeveer 1 mm lang, deze plakken ze tegen de wand vast.

Ontwikkeling:

Onvolledige gedaanteverwisseling. Van ei tot volwassen dier duurt 2 maanden, bij een temperatuur van 18 tot 20 graden. Hun maximale leeftijd is 7 maanden tot 1,5 jaar.

De wijfjes leggen 100 tot 200 eitjes, 2 tot 12 stuks per dag, bij temperaturen rond de 25 graden kunnen ze meer dan 500 eitjes leggen. Imago’s en oudere larven kunnen bij 22 graden wel 20 tot 35 weken zonder voedsel.

Leefwijze:

De bedwants komt vooral voor in slaapkamers. Ze hebben 1 keer in de 8 dagen een bloedmaaltijd nodig bij de mens. Het bloed zuigen duurt 5 tot 10 minuten. Na hun nachtelijke bloedmaaltijd keren ze naar hun schuilplaats terug. De bedwants verbergt zich in naden en kieren, bij voorkeur nabij het hoofdeind van bedden. Ook komen hun schuilplaatsen voor aan de rand van het plafond, bed uiteinden en behangranden.

Schade:

Bedwantsen veroorzaken bij de gastheer huidirritatie via het speeksel van de zuigsnuit (zwellingen op plaatsen waar de bedwants gestoken heeft).

Als men veel gestoken wordt kan men zichzelf onwel gaan voelen. Ook verspreiding van ziektekiemen is mogelijk.

Bestrijding/wering: Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

Vogelmijt

Uiterlijk:

De larve heeft 6 poten, na eerste vervelling 8 poten. Een volwassen vogelmijt is 0,8 tot 1 mm lang, en is ovaal van vorm.

Ontwikkeling:

Per dag worden 3 tot 7 eieren afgezet in naden en kieren. Deze eieren komen na 24 tot 48 uur uit, dit is afhankelijk van de temperatuur. De tijdsduur van ei tot volwassen dier is 7 tot 10 dagen. Als ze een groot deel van de tijd hongeren kunnen ze 4 tot 6 maanden in leven blijven.

Leefwijze:

De Vogelmijt leeft in directe omgeving van vogels, dus in vogelnesten en kippenhokken. Ze zijn erg lichtschuw en verbergen zich overdag in allerlei naden en kieren. Hun voedselopname vind vooral ‘s nachts plaats, door het zuigen van bloed bij vogels (nooit bij knaagdieren).

De vogelmijt leeft niet op de vogels, de vogels dienen alleen maar als voedingsbron. Ze gaan op zoek naar voedsel vanuit verlaten vogelnesten en kunnen dan woningen binnen komen.

Schade:

Vogelmijten kunnen hinderlijk zijn in gebouwen. Een proefbeet bij de mens kan ernstige jeuk veroorzaken, vogelmijten blijven niet bij de mens.

Als vogelmijten in grote aantallen voorkomen in kippenhokken, veroorzaakt dat een sterke verzwakking van de kippen, ze raken van de leg af, soms sterven ze.

Vogelmijten kunnen ziekten overbrengen bij kippen.

Bestrijding/wering:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

Kattenvlo

Uiterlijk:

De kattenvlo is zijdelings afgeplat, vleugelloos en heeft goed ontwikkelde springpoten, is lichtgeel tot zwart van kleur. De zelden voorkomende hondenvlo heeft nagenoeg hetzelfde uiterlijk. Het verschil zit in de lengte van de eerste wangtandkam. Bij de hondenvlo is de eerste wangtandkam ongeveer half zo lang als de tweede, bij de kattenvlo is de eerste tand van de wangenkam iets korter dan de tweede.

Ontwikkeling:

Volledige gedaanteverwisseling. De duur van het eistadium is enige dagen tot enkele weken. Het wijfje legt 4 tot 8 eitjes na elke bloedmaaltijd, in totaal tot enkele honderden. De duur van ei tot volwassen vlo, bij kamertemperatuur is ongeveer 4 tot 6 weken. Het pop stadium kan gedurende lange tijd in rust verkeren. Een volwassen katten vlo kan ongeveer 1 jaar oud worden.

Leefwijze:

De kattenvlo voedt zichzelf met bloed van honden en katten, bij de mens kan de kattenvlo niet overleven, maar doet wel een proefbeet. Leeft zowel op de gastheer, als ook in of nabij zijn slaapplaats. De larven leven van dode insecten en uitwerpselen van volwassen vlooien. Eieren worden meestal niet gelegd op de gastheer, maar ergens op de grond.

Schade:

Kattenvlooien kunnen als tussengastheer optreden voor verschillende lintwormen, vooral voor de hondenlintworm.

Bestrijding/wering:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

  • Steekmuggen

Uiterlijk:

steekmuggen zijn slank en hebben relatief lange poten, hun achterrand en aders van de vleugels zijn vaak behaard, ze zijn minstens 6 mm lang. Het achterlijf van de steekmug is geringd, de antennen van het mannetje zijn veervormig.

Ontwikkeling:

Ze maken een volledige gedaanteverwisseling door. Het wijfje legt 100 of meer eitjes, het volwassen dier leeft 1 tot 2 maanden. De duur van ei tot volwassen dier is 1 tot 2 weken, eitjes kunnen al na 2 dagen uitkomen.

Leefwijze:

Steekmuggen vliegen vooral ‘s nachts, worden tegen de schemering actief. Ze komen voornamelijk voor in waterrijke streken met stilstaand water. Vooral in de (na)zomer worden veel steekmuggen waargenomen.

De wijfjes overwinteren op verborgen schuilplaatsen bv. in kelders.

Schade:

De wijfjes kunnen ook mensen steken (vooral ‘s nachts), hetgeen huidirritatie kan veroorzaken.

Wering/Bestrijding:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

  • Wespen

Uiterlijk:

De wesp heeft karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op het achterlijf. Werksters zijn ongeveer 10 tot 15 mm lang, koninginnen iets forser. Stevige kaken, 2 paar doorzichtige vleugels. Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd.

Ontwikkeling:

volledige gedaanteverwisseling. Eind april zet een jonge koningin eitjes af. De duur van ei tot volwassen dier is 3 tot 5 weken, eerste werksters eind mei. Werksters verzorgen verder het broed in het nest en de nestbouw.

Leefwijze:

Wespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest. De mannetjes (darren) alleen in augustus/september, zij bevruchten de nieuwe jonge koninginnen. Alleen de jonge koninginnen overwinteren.

Wespen voeden zich met eiwithoudend en suikerhoudend voedsel. Om een nest te maken knagen ze aan hout en rietmatten enz.

Schade:

Wespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen. Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis.

Bestrijding/wering:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.